Mikael Blom

Depåplatsens storlek

Nu anges depåplatsens storlek i bredd och djup i separata rutor. Detta för att eliminera de missförstånd so har skett.

Avanmälningar till kassör

Vi testkör nu nya funktioner för att skicka ut mail till kassören med kontouppgifter och anledning till avanmälan via mail. Funktionen testas av RHK och kommer så snart vi vet att den fungerar som den ska släppas för alla serier.

Inställningarna för funktionen kommer att finnas i kontrollpanelen -> inställningar -> serieinställningar.

För att kunna ändra dessa krävs behörighet serieadmin eller systemadmin.

Kontonummer vid avanmälan

Nu finns möjligheten att låta föraren ange kontouppgifter för återbetalning vid avanmälan.

Funktionen är inaktiverad som standard. Funktionen aktiveras i Admin under Inställningar -> Serieinställningar.

Funktionen kan endast aktiveras av serieadministratörer.

Dagsrapport för Administratörer

Nu skickar anmälan automatiskt ut dagsrapport till administratörer om det gångna dygnet har haft anmälningar. Funktionen kan inte stängas av i nuläget. Inställningar för funktionen kommer att komma under inställningar i Admin.

Heatnummer

Nu kan man lägga till ett heatnummer på varje heat under heatindelning i Admin. Då kommer anmälningslistor och signonlistor att få heatnummer och heaten blir sorterade i rätt ordning.