Admin

Ny lista för depåplanering

Nu finns en lista att skriva ut för depåplanering. Den är klar med de uppgifter som behövs för planering av depåytor. Detta spar arbetet att skapa en anpassad lista i excel.

Ni hittar listan under ”Skriv ut” i Admin.

Vagnbok/HTP i Admin

Nu kan ni enkelt se vilka vagnböcker/HTP som finns tillgängliga samt visa dem.

Ni hittar dessa under Fordon/Visa Vagnbok-HTP i menyn inne i Admin.

Förbättrad incheckning

Nu finns en sökfunktion som gör att ni kan söka på namn direkt i incheckningen.

Ni kan också skriva ut besiktningsprotokoll från incheckningen för er som gör det direkt vid inckeckningen.

Ekonomisk rapport

Nu finns en ekonomisk rapport under skriv ut. Den består av en konteringsmall med ifyllda summor från incheckningsmodulen. Den visar omslutning och balans.

Inom kort kommer standardkonton att kunna bytas ut mot egna konton.

Precis som tidigare finns en slagremsa under tävling och excelexport under export i menyn.

Flera förare på samma bil

Ibland händer det att samma bil används av flera förare. Exempelvis kör förare1 heat 1 och förare2 heat2. Vid anmälan kan föraren själv välja vilka heat som körs. Men i Admin har man inte kunnat ändra detta i efterhand. Nu är det möjligt. Du hittar funktionen under Anmälan/Ändra anmälan. Funktionen är tillgänglig för förare med behörighet Sekretariat eller Administratör.

Förbättrade utskrifter

Nu har alla utskrifter fått rubriker, korrigerade teckentabeller och finns på Svenska, Engelska och Norska. Incheckningslistan har också fått en ny layout och sidnumrering.

Kernel-uppdatering

I morgon 2016-11-03 01.00-06.00 kommer Eventsupport Entré och Svenskracing.se att vara otillgängliga pga uppdatering av serverns kernel. Uppdateringen beräknas att ta 5-10 minuter men vår serverleverantör vet inte när under servicefönstret som arbetet påbörjas.

Vi ber om ursäkt att detta kom med så kort varsel.

Ändra fordonsuppgifter

utvald-eventsupport-admin-vitNu kan man enkelt ändra alla fordonsuppgifter direkt i Admin. Du gör detta genom att söka på ett fordon under ”Fordon” i menyn eller direkt från ”Ändra anmälan” under ”Anmälan” i menyn.

Nytt är att alla fält nu kan ändras. Såsom transpondernummer, vagnbok osv.

Avanmälan i Admin

utvald-eventsupport-admin-vitNu kan förare som checkat in markeras som brutna och förare som ej checkat in avanmälas i admin.
2 veckor efter avslutad tävling går inga förare längre att avanmäla.

Under utskrift kan listor med startande i respektive heat/finale skrivas ut.
Där hittar ni också en lista med alla som brutit och när under tävlingen de gjort det.

Listorna finns i nuläget endast på Svenska. Under vintern kommer hela Entré att översättas av en översättningsbyrå. Då kommer systemet samt alla listor finnas på Svenska, Engelska och Norska.