Nya Admin

Nya Admin börjar att ta form. Målsättningen är att det ska vara i drift till säsongen drar igång.

Nya admin kommer att ha samma funktionalitet som det gamla men vara snabbare och lättare att navigera i. Exempelvis går det ca 10 ggr snabbare att generera besiktningsprotokoll för 200 förare. 1 sekund i nya admin mot 10 sekunder i gamla Admin.

Nya Admin är helt integrerat i Entré. Alla funktioner körs nu på vår nya snabba server med SSL för att öka säkerheten.

Anmälan i Entré fungerar exakt som i fjol. Alla bilar och förare ligger kvar där för enkel och snabb anmälan.

Några serier har öppnat anmälan.

Välkomna till en ny säsong!

// Bengt-Åce och Mikael

Val av heat

Nu kan man återigen i anmälan välja om man ska köra alla heat själv eller om två förare kör var sitt heat. Detta gör man under steg 7, ”övriga uppgifter”.

Manuell anmälan

Nu behöver inte serie eller tävling anges vid manuell anmälan. Dessa uppgifter hämtas automatiskt från den tävling som du arbetar med.

Detta innebär att du inte hindras att göra efteranmälningar efter att tävlingen startat. Du kan när som helst anmäla eller avanmäla. Även till tävlingar som redan har varit.

Antal anmälda

Nu visar anmälningslistan hur många som har anmält sig under tävlingsnamn och datum.

Byte av bild på fordon

Nu fungerar det att byta bild på bilen under anmälan.

Bilden används i dagsläget bara i anmälan, men kommer inom kort att användas för fordonsprofil på svenskracing.se.

Fordonsprofilen kan användas för att följa en bils meriter.

Firefox fungerar

Nu fungerar anmälan även i Firefox.

Vi har haft problem med en bugg i Firefox av vissa versioner. Nu har vi byggt om vissa grafiska detaljer så att anmälan fungerar lika bra i Firefox som i Google Chrome, Safari och Internet Explorer.

Entré 2.0

Nu lanserar vi Entré 2.0 och öppnar anmälan för RHK.

Två förare på samma bil

Om ni delar bil kan ni nu vid anmälan ange om ni ska köra race 1 eller race 2.

Om ni inte delar bil, finns ett alternativ för detta.

Filnamn

Nu döps exportfilerna enligt följande:

datum-exporttyp-tävling

Det kan ge följande filnamn:
20140816_145356-EntreExportSekretariat-NostalgiaRacingdaysMantorp2014.csv

Önskar hyra transponder

Nu finns en kryssruta ”Önskar hyra transponder” när du lägger till eller uppdaterar ett fordon.

Kryssa i denna om du inte har en egen transponder och önskar hyra en. Då får tidtagaren rätt information om detta.

Alla fordon med felaktiga transpondernummer som xxx eller ——- eller ABCDEFGH osv eller där transpondernummer saknas kommer att andras till ”Önskar hyra” inom kort.

För administratörer:

I exportfilerna visas ”Önskar hyra” rutan som ett litet x istället för ett transpondernummer.