Antal anmälda

Nu visar anmälningslistan hur många som har anmält sig under tävlingsnamn och datum.