Avanmälningar till kassör

Vi testkör nu nya funktioner för att skicka ut mail till kassören med kontouppgifter och anledning till avanmälan via mail. Funktionen testas av RHK och kommer så snart vi vet att den fungerar som den ska släppas för alla serier.

Inställningarna för funktionen kommer att finnas i kontrollpanelen -> inställningar -> serieinställningar.

För att kunna ändra dessa krävs behörighet serieadmin eller systemadmin.