Flera förare på samma bil

Ibland händer det att samma bil används av flera förare. Exempelvis kör förare1 heat 1 och förare2 heat2. Vid anmälan kan föraren själv välja vilka heat som körs. Men i Admin har man inte kunnat ändra detta i efterhand. Nu är det möjligt. Du hittar funktionen under Anmälan/Ändra anmälan. Funktionen är tillgänglig för förare med behörighet Sekretariat eller Administratör.