Heatnummer

Nu kan man lägga till ett heatnummer på varje heat under heatindelning i Admin. Då kommer anmälningslistor och signonlistor att få heatnummer och heaten blir sorterade i rätt ordning.