Kontonummer vid avanmälan

Nu finns möjligheten att låta föraren ange kontouppgifter för återbetalning vid avanmälan.

Funktionen är inaktiverad som standard. Funktionen aktiveras i Admin under Inställningar -> Serieinställningar.

Funktionen kan endast aktiveras av serieadministratörer.