Manuell anmälan

Nu behöver inte serie eller tävling anges vid manuell anmälan. Dessa uppgifter hämtas automatiskt från den tävling som du arbetar med.

Detta innebär att du inte hindras att göra efteranmälningar efter att tävlingen startat. Du kan när som helst anmäla eller avanmäla. Även till tävlingar som redan har varit.