Nya Admin

Nya Admin börjar att ta form. Målsättningen är att det ska vara i drift till säsongen drar igång.

Nya admin kommer att ha samma funktionalitet som det gamla men vara snabbare och lättare att navigera i. Exempelvis går det ca 10 ggr snabbare att generera besiktningsprotokoll för 200 förare. 1 sekund i nya admin mot 10 sekunder i gamla Admin.

Nya Admin är helt integrerat i Entré. Alla funktioner körs nu på vår nya snabba server med SSL för att öka säkerheten.

Anmälan i Entré fungerar exakt som i fjol. Alla bilar och förare ligger kvar där för enkel och snabb anmälan.

Några serier har öppnat anmälan.

Välkomna till en ny säsong!

// Bengt-Åce och Mikael