Önskar hyra transponder

Nu finns en kryssruta ”Önskar hyra transponder” när du lägger till eller uppdaterar ett fordon.

Kryssa i denna om du inte har en egen transponder och önskar hyra en. Då får tidtagaren rätt information om detta.

Alla fordon med felaktiga transpondernummer som xxx eller ——- eller ABCDEFGH osv eller där transpondernummer saknas kommer att andras till ”Önskar hyra” inom kort.

För administratörer:

I exportfilerna visas ”Önskar hyra” rutan som ett litet x istället för ett transpondernummer.