Vagnböcker i Entré

Ni som deltar i RHK:s tävlingar kommer att ombes att ladda upp förstasidan på er HTP handling i Entré. Detta görs för att besiktning / sekretariat / tävlingsledning enkelt ska få tillgång till den.

Ni som har deltagit i en RHK tävling eller har en aktiv anmälan till en kommande tävling kommer att få information i Entré om hur ni gör för att ladda upp er vagnbok.

Under Mantorp-tävlingen kommer Bengt-Åce Gustavsson vara med och hjälpa till att scanna vagnböcker på plats så ni slipper lägga tid på detta.

MVH: Mikael Blom