Val av heat

Nu kan man återigen i anmälan välja om man ska köra alla heat själv eller om två förare kör var sitt heat. Detta gör man under steg 7, ”övriga uppgifter”.